Aandachtspunten voor het gebruik van Adviessoftware

Recent heeft de AFM een rapport gepubliceerd met aandachtspunten bij het gebruik van adviessoftware in de financiële advisering. De AFM heeft een aantal softwarepakketten onderzocht en daarbij met name gelet op de bijdrage van de software aan de advieskwaliteit en de informatiebeveiliging. Op beide punten willen we in deze nieuwsbrief in gaan.

De bijdrage van de software aan de advieskwaliteit 

De AFM onderkent dat adviessoftware een belangrijke ondersteunende rol kan spelen in het adviesproces. Zij plaatst daarbij wel enkele kanttekeningen. Zo moet de software wel goed aansluiten bij het doel waarvoor de software gebruikt wordt. Met een CRM-systeem wilt u iets anders bereiken dan met een productvergelijkingstool en dat vraagt ook andere functionaliteiten van de software. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor het gegeven advies bij de adviseur en niet bij de software.

Uit de dossier audits die we uitvoeren voor onze klanten blijkt dat laatste nog regelmatig lastig te zijn. De adviessoftware wordt vaak door de adviseur nog gebruikt als een black box waar hij informatie in stopt en er een advies uitkomt. Dat is jammer en daarmee doet de adviseur zichzelf en de klant te kort. De adviessoftware kan u weliswaar heel goed helpen bij het verzamelen, structureren, analyseren en vastleggen van de informatie die de klant aanlevert. Het vertalen van deze informatie naar een kwalitatief goed advies blijft het werk van de adviseur. Daar kan hij zijn / zij haar toegevoegde waarde leveren.

Aandachtspunten voor informatiebeveiliging 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al aandacht besteed aan de digitale weerbaarheid van de software leverancier. In dit rapport van de AFM komt dit onderwerp ook aan de orde. Zo schrijft de AFM onder andere dat u er op toe moet zien dat de softwareleverancier een goede invulling geeft aan informatiebeveiliging, bijvoorbeeld door te vragen naar het ISO 27001 certificaat. Daarnaast attendeert de AFM er op dat de data en de toegang tot de data die in de pakketten wordt opgeslagen goed beschermd moet worden, mede in het kader van de AVG.

Ook als u gebruik maakt van een cloud oplossing blijft u eindverantwoordelijk voor wat er met uw data in de cloud gebeurt en blijft u als adviseur eindverantwoordelijk voor de adviezen die door de software gegenereerd worden.

Wat wij voor u kunnen doen

Wilt u uw advieskwaliteit verbeteren of wilt u advies over het gebruik van de adviessoftware? Neem contact op met Peter (petermulders@wftassist.nl) of Ineke (inekekok@wftassist.nl).

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 02-07-2021. Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl