De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) lijdt gevoelige nederlaag

Aan de Rechtbank Midden Nederland (uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2020:5111) is een boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens voorgelegd. Centraal staat de vraag in hoeverre de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de commerciële belangen van de onderneming beschermt. Mag een onderneming persoonsgegevens verwerken uit zuiver commerciële overwegingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij “direct marketing’ of in onze sector bij de aan -of verkoop van een (verzekerings-) portefeuille. Voor de transactie is inzicht in de samenstelling van de portefeuille vereist en daarmee in de persoonsgegevens, terwijl de klanten hiervoor geen toestemming hebben gegeven.

De belangen van de onderneming hebben zeker een plaats binnen de AVG. Eén van de wettelijke grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken, zijn de  gerechtvaardigde belangen van de onderneming. Vallen de commerciële belangen van een onderneming ook onder deze gerechtvaardigde belangen?

De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) is op haar website en in haar guidance aan de markt (Normuitleg grondslag “gerechtvaardigd belang”) zeer expliciet. Zuiver commerciële belangen van de onderneming vallen niet onder de kwalificatie “gerechtvaardigde belangen”. De Rechtbank is het niet met de Autoriteit Persoonsgegevens eens en vindt deze uitleg te beperkt. De Rechtbank verwijst in haar besluit op de uitspraken van het Europese Hof van Justitie waarin het Hof nu juist verbiedt om op voorhand bepaalde legitieme c.q. gerechtvaardigde belangen uit te sluiten.

De Rechtbank concludeert dat de AVG bepaalt dat een onderneming zich mag beroepen op haar gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te mogen verwerken mits dit wordt afgewogen tegen het privacy belang van de betrokkenen. De Rechtbank is van mening dat dit niet anders is wanneer dit belang voor de onderneming uit een zuiver commercieel belang  bestaat. De Rechtbank vernietigt op 23 november 2020 het boetebesluit van de AP die aan de onderneming was opgelegd.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 30 november 2020. Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl