AVG treedt in werking

Op 25 mei a.s. wordt de nieuwe privacy wetgeving Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de vertaling van de Europese wet General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wet is personen (de betrokkene) de regie te geven over het gebruik van zijn of haar eigen persoonsgegevens. Die persoon, uw klant, mag daarom als eigenaar bepalen welke gegevens gebruikt mogen worden en waarvoor. De AVG kent de betrokkene daarom verschillende rechten toe en reguleert de bescherming van deze persoonsgegevens. Deze rechten geven uw klant bijvoorbeeld de mogelijkheid om uit uw klantenbestand verwijderd te worden, het klantdossier op te vragen of het gebruik dat u maakt van de persoonsgegevens te beperken.

Verwerking moet rechtmatig zijn

Het uitgangspunt van de AVG is dat de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig moet zijn. Hiervoor worden limitatief vijf gronden voor gegeven, waarvan tenminste één van toepassing moet zijn. Drie van de vijf zult u in uw adviespraktijk en bedrijfsvoering tegenkomen. De verwerking van de persoonsgegevens is rechtmatig wanneer actief toestemming is verkregen van de klant (intrekbaar), de verwerking nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst of de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke plicht uit te voeren. De opdracht tot dienstverlening en de wettelijke plichten vanuit de Wwft en Wft zouden hiervoor een basis kunnen vormen. Daarbij blijft het van belang om kritisch te kijken voor welk doel de persoonsgegevens van de klant worden gebruikt en of de toestemming van de klant ook voor dit specifieke doel is verkregen . De bedrijfsvoering en adviespraktijk moeten hierop worden aangepast.

Adviseur heeft belangrijke rol

Als financieel dienstverlener verzamelt u persoonsgegevens van uw klant. U bepaalt waarvoor u deze gegevens opvraagt en dat maakt u tot de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Deze rol is de spil waar de nieuwe wet om draait. De verwerkingsverantwoordelijke speelt een belangrijke rol in de mate waarin de klant de privacyrechten kan uitoefenen en de persoonsgegevens worden beschermd. Onder meer om deze reden is de impact op de bedrijfsvoering en de adviespraktijk groot. De verwachting is dat de AVG gedurende de komende tijd verder vorm krijgt door richtlijnen en guidance van de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG zal om deze reden veel aandacht blijven vragen van de ondernemer. Daar komt bij dat het sanctiebeleid streng is en de boetes hoog.

Aanpak Wft Assist

Vanwege uw rol en de impact die de nieuwe wet heeft op uw bedrijfsvoering en adviespraktijk gaan we dit onderwerp naast de Wft voor onze klanten oppakken. De aanpak hebben we op dezelfde manier ingericht als de voor de Wft. De nieuwe module “ Privacy” bestaat uit inrichten en onderhouden. We zullen de module voor uw kantoor inrichten door het opstellen van het privacybeleid, privacystatements, een privacywijzer voor uw klant en data –en rollenregisters. We zullen de module onderhouden door nieuwe richtlijnen en regelgeving te verwerken in de bestaande documenten. Nieuw is dat we naast de digitale intake en analyse ook de mogelijkheid bieden deze inventarisatie en analyse bij u op kantoor door ons te laten uitvoeren.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 28.04.2018. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl