Beroepseed / belofte klantmedewerker

Voor beleidsbepalers bestaat de verplichting om de beroepseed of -belofte af te leggen sinds 1 januari 2013. Met ingang van 1 april 2015 geldt deze verplichting ook voor medewerkers met klantcontact. De verplichting vloeit voort uit de “Regeling eed of belofte financiële sector 2015”.

Wie – klantmedewerkers
De verplichting geldt voor onder meer alle personen die onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder klanten informeren of adviseren over financiële producten. Hieronder vallen zowel de medewerkers in loondienst (inclusief uitzendkrachten en stagiaires)  als eventuele externe personen bijvoorbeeld freelance adviseurs. Het staat de onderneming vrij om deze kring van personen uit te breiden door bijvoorbeeld de medewerkers zonder klantcontact hierin mee te nemen.

Wanneer  – vóór 31 maart 2016
De bestaande medewerkers moeten deze beroepseed –of belofte vóór 31 maart 2016 afleggen, de nieuwe medewerkers binnen drie maanden na indiensttreding. Heeft na 1 april 2015 één van de bestaande medewerkers een nieuwe functie mét klantcontact aanvaard en eerder geen eed of belofte afgelegd dan moet de eed of belofte binnen drie maanden na aanvaarding van de functie worden afgelegd.

Hoe  – uitspreken van de tekst en ondertekenen van de verklaring   
De beroepseed –of belofte wordt afgelegd ten overstaan van een persoon in een hogere functie binnen de onderneming. Deze persoon leest de tekst van de eed of belofte voor en degene die de eed of belofte aflegt, spreekt de woorden “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik” uit. Vervolgens wordt de verklaring, waarin de tekst van de eed of belofte is opgenomen, ondertekend.  Het staat de onderneming vrij om de tekst aan te vullen mits de essentie van de eed of belofte gehandhaafd blijft. De verklaring moet worden bewaard bijvoorbeeld in het personeels-dossier. Net als voor beleidsbepalers kan de beroepseed of -belofte  worden afgelegd in een bijeenkomst van branche- en beroepsorganisaties.

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 01 mei 2015. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.