Deze pagina bevat oude informatie en wordt niet meer onderhouden.

“Werken met …”

Ondernemen binnen de financiële dienstensector wordt steeds meer bepaald door wet- en regelgeving. Dat merkt u elke dag. Voor uw bedrijfsvoering en adviespraktijk zijn de Wft (Wet financieel toezicht), de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), Mifid en Wwft belangrijke wetgevingsgebieden. Wij zijn specialist op deze vakgebieden en adviseren u graag.

Ons compliance programma dat we hiervoor hebben ontwikkeld, heet “Werken met …”. U werkt met de oplossingen die wij op maat voor u maken. Wij zorgen van onze kant dat ons compliance programma werkbaar is zodat u binnen de wettelijke kaders optimaal kan ondernemen. Dat doen we door effectief en efficiënt met u samen te werken. Overzicht hebben en overzicht houden is dan cruciaal maar niet eenvoudig. Wij zorgen voor dit overzicht.

Vergunning en Onboarding

De basis voor ons compliance programma is de (Wft) vergunning. Is de vergunning nog niet verleend, dan kunnen wij de vergunningaanvraag voor u begeleiden. Is de vergunning al beschikbaar, dan maken wij een zo volledig mogelijke blauwdruk van uw onderneming en uw dienstverlening. Op basis van deze blauwdruk voeren we diverse controles uit en rapporteren onze bevindingen en aanbevelingen. Vervolgens richten we het compliance programma samen met u in, leggen deze vast en bieden praktische hulpmiddelen voor uw adviespraktijk. We sluiten deze onboarding af met de audit van een aantal adviesdossiers om de advieskwaliteit in beeld te brengen en met behulp van onze aanbevelingen verder aan te scherpen.

Wat kunnen we voor u doen

Wet- en regelgeving verandert, maar uw onderneming ook. Dan is het belangrijk om uw compliance oplossingen en documentatie in dit veranderende landschap mee te laten groeien, zodat uw onderneming compliant is, maar ook blijft. Wij denken dat “oplossen en onderhouden” niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Wij bieden daarom onze diensten in combinatie met een drietal levels van compliance management aan. Vanuit een effectieve en gedegen ondersteuning (Support) bieden we aanvullende assistentie (Assist) en controle (Officer).

Wft Assist Dienstenoverzicht

Audit

Compliance is niet alleen toetsen, borgen en vastleggen, maar ook doen. Een audit is een uitstekende manier om te checken of de compliance afspraken voldoende geïntegreerd zijn in uw bedrijfsvoering en adviespraktijk. Een audit van adviesdossiers geeft een goede indicatie van de advieskwaliteit van uw onderneming. Wij voeren de audit uit en rapporteren onze bevindingen en vertalen deze naar aanbevelingen. Concrete aandachtspunten waar de adviseur meteen mee aan de slag kan.

Mijn Wft Assist

Alle relevante informatie, werkdocumenten, procedures en praktische checklists binnen ons compliance programma staan overzichtelijk gerangschikt in uw eigen klantenportaal. Niet alleen de nieuwsbrief en uw compliance documenten maar ook rapportages, jaarplanning en uw compliance agenda. Dat geeft u overzicht maar ook uw medewerkers. Door in te loggen zijn voor al uw medewerkers dezelfde werkdocumenten beschikbaar in de meest recente versie. Mijn Wft Assist werkt met diverse bevoegdhedenniveaus zodat de toegang tot de informatie zorgvuldig kan worden gestuurd.

Tot slot is onze ervaring dat externe partijen als de AFM een belangrijk deel van hun controles snel en effectief kunnen uitvoeren en dat werkt.