Dienstenwijzer en DVD

Het Bgfo vraagt van financieel dienstverleners om hun klant op twee manieren te informeren.De eerste is het schriftelijk verstrekken van algemene informatie over de onderneming. Dit is in de markt bekend geworden als de  advies -of dienstenwijzer.Deze algemene informatie of dienstenwijzer moet actief en schriftelijk  aan de klant worden verstrekt bij alle financiële producten inclusief schadeverzekeringen. De tweede informatieverplichting is het dienstverleningsdocument. Het document dat de klant onder meer informeert over advies en beloning.

Tot voor kort mochten beide documenten gecombineerd worden. Dat is met de introductie van het nieuwe standaard dienstverleningsdocument niet meer toegestaan.Het dienstverleningsdocument is niet meer vormvrij, heeft nu een vaste lay out en kan niet meer worden gecombineerd met andere documenten.

Voor de financieel dienstverleners die beide documenten hebben gecombineerd betekent dit,dat zij hun werkwijze zullen moeten aanpassen.Naast het dienstverleningsdocument zal de algemene informatie aan de klant moet worden verstrekt. Dit kan in de vorm van de dienstenwijzer zoals de markt deze nu kent. Het kan ook binnen een ander document (anders dan het dienstverleningsdocument) want het verstrekken van de algemene informatie is vormvrij.Beide documenten zijn noodzakelijk om aan de wettelijke informatieverplichting te voldoen.

Wanneer de dienstverlening van de adviseur op basis van execution only wordt uitgevoerd, is het van belang dat de adviseur een dienstenwijzer en een dienstverleningsdocument verstrekt die op deze vorm van dienstverlening  zijn afgestemd. De informatie sluit dan goed aan bij vraag die de klant aan de adviseur stelt.Het maakt de klant duidelijk wat hij of zij kan verwachten bij deze specifieke vorm van dienstverlening. Met de DVD-generator op de website van de AFM kan dit dienstverleningsdocument worden gemaakt.

Tot slot. Het is verplicht de dienstverleningsdocumenten op uw website te publiceren.Deze verplichting geldt niet voor de informatie van de dienstenwijzer. Het is daarentegen wel raadzaam de dienstenwijzer op uw website te plaatsen om uw verplichting om deze informatie te verstrekken te ondersteunen.

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 4 september 2013  Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst