DVD gemakkelijk te vinden?

Sinds 1 januari 2013 is het wettelijk verplicht het dienstverleningsdocument op de website te zetten.  De AFM is een onderzoek gestart en heeft 250 websites bekeken. Op 30% van deze websites was geen dienstverleningsdocument beschikbaar. De AFM heeft inmiddels een nieuw onderzoek gepland.

Als tweede heeft de AFM gekeken of het dienstverleningsdocument gemakkelijk op de website te vinden is. Staat de DVD voor de consument op een logische plek.  De AFM geeft een aantal handvatten:

  • DVD goed vindbaar: de dvd staat verwerkt in de informatie over de dienstverlening
  • DVD niet goed vindbaar:de dvd staat onder: “Over ons”,”Klantenservice”,”Downloads” e.d.
  • DVD redelijk vindbaar: duidelijke vermelding in het raamwerk van de website

Controleer of de dienstverleningsdocumenten op de website staan vermeld. Is dat niet het geval zorg dan dat deze er op komen te staan. Staan ze er wel op maar voor de consument niet op logische plaats, neem de link naar de DVD op in de tekst waar de dienstverlening is omschreven. Wordt de dienstverlening voor een specifieke vraag  toegelicht, neem dan de DVD op die hierop aansluit. Het dienstverleningsdocument kan dus op meerdere plaatsen op de website relevant zijn.

ATTENTIE
Tekst gemaakt naar inzicht van 6 mei 2014 .Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.