Marktmonitor “MMAB en Wwft 2020”

De Marktmonitor gaat weer van start. De totale groep van ongeveer 7000 adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moet invullen, is in drie groepen gesplitst. De drie groepen starten respectievelijk op 2, 9 en 16 maart. Voor het invullen van de vragenlijst krijgen de deelnemers vier weken de tijd.

Deadlines: 30 maart 2020, 6 april 2020 en 13 april 2020. Houdt uw deadline goed in de gaten.

Vragenlijst in twee delen

  1. In het eerste deel gaat het om bedrijfsspecifieke gegevens en dit onderdeel wordt door iedereen beantwoord.
  2. het tweede deel is alleen bestemd voor de financieel dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en/of gebruik maken van het nationaal regime.

Vragenlijst : deel 1 : uw onderneming

In dit deel van de vragenlijst wordt gevraagd naar bedrijfsspecifieke gegevens. Het gaat daarbij om uw dienstverlening, personeel, financiële gegevens en service abonnementen. Deze informatie is onder meer nodig voor de maatstaf om de bijdrage in de kosten voor doorlopend toezicht 2020 te berekenen. Voor deze maatstaf is niet langer het aantal FTE bepalend maar wordt nu berekend op basis van de omzet uit vergunningsplichtige activiteiten.

Vragenlijst : deel 2 : Wwft

In dit deel van de vragenlijst wordt gevraagd of u een risicobeoordeling van uw eigen onderneming hebt opgesteld en uw Wwft beleid hebt geformuleerd. Hiernaast wordt gevraagd naar de risicoclassificatie van uw klanten en de opleiding en informatievoorziening binnen uw onderneming voor uw medewerkers op het gebied van de Wwft.

Printversie van de vragenlijst en “veel gestelde vragen”

Om het beantwoorden van de vragenlijst goed voor te kunnen bereiden heeft de AFM op haar website weer de printversie gepubliceerd. Deze kunt u downloaden: klik hier

Succes!

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 12-02-2020. Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl