Nationaal Regime en uw vergunning

Vergunninghouders die over de deelvergunning “Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (= Nationaal Regime) ” beschikken, hebben een brief van de AFM ontvangen. Hierin legt de AFM uit, dat de eisen voor het Nationaal Regime (MIFIDII) per 1 april j.l. zijn aangescherpt en verzwaard.

Beleggingsadvies

Om beleggingsadvies aan consumenten te mogen geven is de vergunning voor beleggingsondernemingen verplicht. Financieel dienstverleners hebben hiervoor een vrijstelling gekregen (= Nationaal Regime). Zij mogen beleggingsadvies geven en orders ontvangen/doorgeven met de beperking dat dit uitsluitend voor beleggingsfondsen is toegestaan.

Beleggingsadvies kan voorkomen bij effectenhypotheken, lijfrentopbouwproducten of bijvoorbeeld pensioenopbouwproducten. Beslist de klant zelf in welke beleggingsfonds zijn/haar geld wordt belegd en wordt de klant hierbij door een financieel adviseur geadviseerd dan valt deze dienst onder het Nationaal Regime. Beslist de verzekeraar over de wijze van beleggen zoals bijvoorbeeld bij een beleggingsverzekering dan valt het advies met betrekking tot de beleggingsverzekering niet onder het Nationaal Regime.

Verzwaring eisen Nationaal Regime

De eisen voor het Nationaal Regime zijn verzwaard en hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering, vakbekwaamheid en adviespraktijk van financieel dienstverleners. De eisen hebben betrekking op het productontwikkelingsproces, bewaren van gegevens, informatieverstrekking, kostentransparantie en de geschiktheids –en passendheidstoets. Een belangrijk deel van de eisen die aan beleggingsondernemingen (MIFID II) worden gesteld gaan met andere woorden ook gelden voor het Nationaal Regime naast de eisen die de Wft al aan financieel dienstverleners stelt.

Brief AFM

In de brief vraagt de toezichthouder te beoordelen of de deelvergunning voor het Nationaal Regime kan vervallen of moet blijven bestaan, omdat beleggingsadvies wordt gegeven en de bedrijfsvoering wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving (MIFID II). Vervalt de deelvergunning voor het Nationaal Regime dan mag geen beleggingsadvies meer worden gegeven en moet de klant voor dit advies worden verwezen naar een beleggingsonderneming. Dat geldt ook wanneer een bestaande klant een bestaand beleggingsproducten wil wijzigen. Bestaande klanten met lopende beleggingsproducten aan wie in het verleden beleggingsadvies is gegeven hoeven niet te worden overgedragen aan een kantoor die wel vergunning heeft voor het Nationaal Regime.

Wij adviseren de volgende stappen te zetten:

  1. Check of “Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Nationaal regime)op de vergunning staat: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/vergunningenregisters
  2. Check of beleggingsadvies binnen de adviespraktijk wordt gegeven of zal worden gegeven en beoordeel of de vergunning voor het Nationaal Regime al dan niet moet worden gehandhaafd.
  3. Wordt geen beleggingsadvies gegeven en/of is de vergunning voor het Nationaal Regime niet (meer) nodig:
  • Vul het antwoordformulier van de brief van de AFM in en verzend deze vóór 31 mei a.s.
  • Neem contact op met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zodra de vergunning is aangepast.
  • Informeer ons per email (mijnwftassist@wftassist.nl) zodat wij de aanpassing van de vergunning kunnen agenderen en de advieswijzer kunnen aanpassen.
  1. Wordt wel beleggingsadvies gegeven en/of blijft de vergunning voor het Nationaal Regime gehandhaafd, neem dan contact met ons op: inekekok@wftassist.nl.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 06.05.2019. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl