Nieuwe berekening doorlopende toezichtkosten AFM

De berekening van de bijdrage aan de toezichtkosten van de AFM ziet er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren. De bijdrage bestaat voor adviseurs en bemiddelaars nog steeds uit een vast en een variabel deel. Het is het variabele deel dat in 2020 op een andere manier berekend gaat worden.

Berekeningsmaatstaf toezichtkosten 2020

Tot nu toe werd de bijdrage berekend op basis van het aantal FTE van een onderneming. De nieuwe maatstaf voor 2020 is de bruto omzet over het voorliggende jaar. De heffing van 2020 wordt dus berekend op basis van de  bruto omzet van 2019. De AFM gaat er daarbij van uit dat een vergunninghouder altijd actief is op de markt. Als een onderneming aangeeft dat er geen omzet is gemaakt, kan de AFM een onderzoek instellen. Blijkt hieruit dat de onderneming niet meer actief is, heeft de AFM de bevoegdheid om de betreffende vergunning in te trekken.

Bruto omzet

In de toelichting op de maatstaf geeft de AFM een omschrijving van het begrip “bruto omzet”.  Naast provisies en fees is de vergoeding die een onderneming ontvangt voor leads bijvoorbeeld ook onderdeel van de omzet van de onderneming. Voorwaarde is wel dat het doorgeven van leads als bemiddeling kan worden gekwalificeerd. Dit is het geval wanneer er meer informatie wordt doorgegeven dan de naam, adres, telefoonnummer en email van de potentiële klant.

Er kunnen ook posten in mindering gebracht worden op de omzet. Om dubbeltelling van omzet te voorkomen kunnen kosten, die andere vergunninghouders hebben gefactureerd in mindering worden gebracht op de omzet. Dat geldt uitsluitend voor zover de kosten zijn gemaakt voor advies en/of bemiddeling. Bijvoorbeeld: kosten van een serviceorganisatie of leads. Kosten voor andere activiteiten zoals marketingondersteuning, nieuwsbrieven e.d. vallen niet onder advies en/of bemiddeling en kunnen dus niet in mindering worden gebracht op de bruto omzet. U vindt de toelichting op de maatstaf “Bruto omzet” onder de volgende link:

https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/kosten-tz/maatstaven/adviseurs-bemiddelaars

Marktmonitor

In de komende Marktmonitor geeft u de gegevens omtrent uw bruto omzet door. Aan de hand van deze informatie berekent de AFM de bijdrage. Zorg daarom dat u in de voorbereiding van de Marktmonitor uw bruto omzet correct vaststelt. De nieuwe tariefstructuur is nog niet bekend, maar wordt vóór 1 juni door de minister van Financiën vastgesteld. U vindt deze medio juni 2020 op de website van de AFM. Vanaf juni 2020 verstuurt de AFM de factuur voor de bijdrage aan de kosten van het doorlopend toezicht 2020.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 20-02-2020. Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl