Nog 60 dagen!

De deadline voor de PE examens komt nu snel dichterbij. We hebben nog 60 dagen en niet alleen de tijd begint te dringen. Examenlocaties lopen vol en het wordt steeds lastiger om een examen te boeken. Lukt het niet om vóór 31 maart 2019 de noodzakelijke PE examens met succes af te leggen, vervalt het diploma. Reden om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

PE voor certificaten?

De PE verplichting geldt voor het diploma, niet voor de certificaten. Een diploma kan uit meerdere certificaten bestaan, zoals bijvoorbeeld het diploma Adviseur Hypothecair Krediet. Het diploma Hypothecair krediet bestaat uit de certificaten Basis, Vermogen én Hypothecair krediet. Het diploma wordt niet eerder afgegeven dan dat alle certificaten zijn behaald. Let op: een diploma kan uit drie certificaten bestaan waarvan twee al recht geven op een diploma. De certificaten Basis en Vermogen geven recht op het diploma Adviseur Vermogen. Zolang het certificaat Hypothecair krediet nog niet is behaald geldt de PE verplichting Vermogen.

Diploma gehaald tussen 1 april 2017 en 31 maart 2019?

De hoogst behaalde beroepskwalificatie bepaalt de PE verplichting.  Is bijvoorbeeld het diploma Adviseur Vermogen vóór 1 april 2017 behaald en het certificaat Hypothecair krediet nà 1 april 2017, dan hoeft het PE examen Adviseur Vermogen niet gedaan te worden. Het diploma Adviseur Hypothecair krediet wordt verstrekt en de PE verplichting start per 1 april 2019.

PE Adviseur Consumptief krediet nodig?

Wanneer het examen PE Adviseur Consumptief krediet niet wordt behaald, vervalt het diploma Adviseur Consumptief krediet. De wijziging in het Wft vakbekwaamheids-bouwwerk bepaalt echter dat de degene die over een geldig diploma Adviseur Hypothecair krediet beschikt (incl. PE) met ingang van 1 april 2019 ook mag adviseren over  consumptief krediet.

Wanneer vóór 1 april 2019 het PE certificaat Adviseur Consumptief krediet niet wordt gehaald, is de bevoegdheid om hierin te adviseren dus afhankelijk van de geldigheid van het diploma Adviseur Hypothecair krediet. Wordt er voor gekozen om in de toekomst het diploma Adviseur Hypothecair krediet te laten vervallen dan mag ook niet meer in consumptief krediet worden geadviseerd. Dit diploma is immers vervallen per 1 april 2019. Het diploma Adviseur Consumptief krediet kan dan worden hersteld door het doen van een “bijzonder examen Adviseur Consumptief krediet”.

Wanneer vóór 1 april 2019 wel het PE certificaat Adviseur Consumptief krediet wordt gehaald, blijft het diploma Adviseur Consumptief krediet geldig. De bevoegdheid om hierin te adviseren staat dan los van het diploma  Adviseur Hypothecair krediet.  Dat geeft meer flexibiliteit. Vanaf 1 april 2019 valt PE Adviseur Consumptief krediet onder PE Adviseur Hypothecair krediet en hoeft dus niet meer afzonderlijk te worden gedaan.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 01-02-2019. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl