Opgave van de UBO in het UBO register 

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit betekent dat ook de financieel dienstverleners moeten opgeven wie de UBO is van hun bedrijf.

Het UBO-register is bedoeld om transparanter te maken wie er aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo wordt het moeilijker voor criminelen hun activiteiten te verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet.

In eerdere nieuwsbrieven over de Wwft hebben we al eens stilgestaan bij het begrip UBO en de noodzaak om bij uw zakelijke klanten de UBO te bepalen. Deze keer gaat het niet over de UBO van uw klanten maar over de UBO van uw eigen onderneming.

Wat is een UBO ook alweer?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners of wel de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. De UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Wat moet u doen?

U moet voor de UBO (‘s) van uw onderneming een opgave doen bij de Kamer van Koophandel. De kamer van koophandel heeft hiervoor een stappenplan opgesteld. Dat kunt u vinden via deze link
De opgave moet worden gedaan door een persoon die ook tekenbevoegd is voor de onderneming. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming zijn dat de maten, vennoten of bestuurders. Zorg er voor dat degene die de opgave doet zijn BSN en DigiD bij de hand heeft en dat hij een 1 cent-betaling kan doen om zijn identiteit te verifiëren.

Daarnaast heeft u gegevens van de UBO nodig om de opgave te kunnen doen. Dat zijn de volgende gegevens:
•             voornamen en achternaam
•             BSN of TIN
•             geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats (niet nodig als de UBO een BSN heeft)
•             nationaliteit
•             woonadres
Bovendien moet een kopie van het identiteitsbewijs van de UBO geüpload worden.

Bestaat uw onderneming uit meerdere bedrijven. Dan moet u per bedrijf een UBO-opgave doen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

Voor een aantal groepen organisaties is het niet mogelijk de UBO te bepalen. Daarom hoeven zij geen opgave te doen van de UBO. De volgende groepen organisaties hebben géén registratieplicht:
•             beursgenoteerde vennootschappen;
•             eenmanszaken;
•             publiekrechtelijke rechtspersonen;
•             verenigingen van eigenaars;
•             enkele historische rechtspersonen.

Twijfelt u of u opgave moet doen, heeft u vragen over de opgave zelf of heeft u moeite met het bepalen van de UBO van uw onderneming, neem contact met ons op.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 30-10-2020. Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl