Over Wft Assist

Wft Assist is al meer dan tien jaar de compliance adviseur van de financieel dienstverlener. Wij onderscheiden ons in de markt door een efficiënte -en effectieve samenwerking met de ondernemer op basis van een concreet uitgewerkt compliance programma. Binnen ons compliance programma ligt de focus op adviseren en toetsen maar ook op assisteren en coachen.

Wij leveren onze dienstverlening op maat. Dat doen we door eerst een goed beeld te schetsen van de onderneming van onze klant. We vinden het binnen onze dienstverlening belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkprocessen van onze klant. Wij denken dat het op deze manier goed kan werken. Ons compliance programma heet dan ook “Werken met ….”.

Kennisgebieden

We adviseren financieel dienstverleners sinds 2006. Dat is het moment waarop de Wet financiële dienstverlening, later de Wet op het financieel toezicht, is geïntroduceerd. Inmiddels is de Wft allang niet meer de enige regelgeving waar de financieel dienstverlener mee te maken heeft. Naast de Wft bepalen de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering) en Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) in toenemende mate de inrichting van de bedrijfsvoering en de adviespraktijk van de financieel dienstverlener. Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren, volgen wij deze wetgevingsgebieden op de voet en vertalen wij deze wettelijke spelregels zo goed mogelijk naar de dagelijkse praktijk van onze klant.

Kennisgebieden Wft Assist