Vergunning en Pensioenexpiraties

Het vakbekwaamheidsbouwwerk wijzigt per 1 april 2019. In diverse publicaties is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Toch is er één punt dat we onder de aandacht willen brengen: de consequentie van deze wijziging voor de vergunning.

Expiratie pensioenkapitaal

Het advies aan de werknemer over zijn/haar expirerend pensioenkapitaal valt tot 1 april a.s. onder het diploma Adviseur Vermogen en onder de deelvergunning “Vermogen”. Vanaf 1 april 2019 is voor dit advies het diploma Adviseur Pensioenverzekeringen vereist en moet het kantoor ook beschikken over de deelvergunning “Pensioenverzekeringen/Premiepensioenvorderingen”. Staat dit onderdeel niet op de vergunning dan is het raadzaam deze zo snel mogelijk aan te vragen via het digitaal loket van de AFM.

Hypothecair krediet wordt uitgebreid met Consumptief krediet

Vanaf 1 april 2019 mag de hypotheekadviseur ook adviseren over consumptief krediet. Het advies over consumptief krediet valt onder de deelvergunning Adviseur Consumptief krediet. Staat dit onderdeel niet op de vergunning en wil de hypotheekadviseur hier wel over adviseren dan is het raadzaam deze zo snel mogelijk aan te vragen via het digitaal loket. Een geldig diploma Adviseur Hypotheken is voldoende.

De wettelijke eis dat dat de adviseur over voldoende kennis en ervaring moet beschikken om de klant goed te adviseren, blijft gelden. Beschikte de hypotheekadviseur niet eerder over het diploma Adviseur Consumptief krediet dan is ons advies zo snel mogelijk na 1 april a.s. het PE examen Adviseur Hypotheken te doen en aantoonbaar permanent actueel (PA) vakbekwaam te zijn voor consumptief krediet.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 20.03.2019. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl