Wet Beloningsbeleid – Evalueert u uw beloningsbeleid regelmatig?

September is ieder jaar de maand van het “beheerst beloningsbeleid”. Dan vragen we de kantoren die hun beloningsbeleid opnieuw vast moeten stellen de risico analyse beloningsbeleid weer in te vullen. Hoe vaak de risico analyse beloningsbeleid moet worden uitgevoerd wordt bepaald door de risico’s die het huidige beloningsbeleid met zich meebrengt.

De wet “Beloningsbeleid financiële ondernemingen”

De wet “Beloningsbeleid financiële ondernemingen” is sinds 2015 van kracht. Het doel van deze wet is te voorkomen dat klantmedewerkers eigen financiële belangen zwaarder laten wegen dan het belang van de klant. Dat zou ten koste kunnen gaan van de kwaliteit en zorgvuldigheid van de dienstverlening.

Variabele beloning is een beloningsvorm waar dit risico zich mogelijk zou kunnen voordoen. Dit is een beloning die prestatieafhankelijk is en waarvan de uiteindelijke hoogte vooraf niet bekend is. De wet “financiële ondernemingen” stelt daarom nadere eisen aan deze variabele beloning. Variabel belonen is onder meer toegestaan tot maximaal 20% van de vaste beloning van de medewerker op jaarbasis. Hiernaast moet de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële prestatiecriteria. Dit zijn vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen zoals bijvoorbeeld klanttevredenheid of een voldoende kwaliteitsscore op adviesdossiers. Deze kwaliteitsnormen moet concreet en meetbaar zijn. Een systeem van interne kwaliteitscontrole is daarbij onmisbaar.

We zien variabele beloningen nog wel eens voorkomen bij freelance adviseurs. De AFM legt dit jaar de focus op de samenwerking met deze freelance adviseur en de eisen die de wet hieraan stelt. Het beloningsbeleid valt hier ook onder.

Het beloningsbeleid heeft betrekking op alle natuurlijke personen die onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder werken. Het gaat dus niet alleen om personeelsleden maar ook om externe medewerkers als freelancers. Kantoren die zonder personeel of externe medewerkers werken en zelf niet in dienst zijn van de BV, hoeven het beloningsbeleid niet op te stellen.

Inmiddels is het wetsvoorstel “Nadere beloningsmaatregelen financiële sector” in voorbereiding. Dit wetsvoorstel beoogt de beloningsregels verder aan te scherpen.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 14-09-2019. Wft Assist  heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl