De wetgevingsbrief 2021 van de AFM

Op 30 maart heeft de AFM haar wetgevingsbrief 2021 naar de minister van financiën gestuurd. In deze wetgevingsbrief signaleert de AFM gewenste aanpassingen in de wetgeving. Daarmee geeft deze brief inzicht in de onderwerpen die de AFM belangrijk vindt. In deze nieuwsbrief willen we bij een paar onderwerpen uit de brief stil staan.

De Financiële weerbaarheid van huishoudens

In trendzicht 2021 heeft de AFM er op gewezen dat sommige huishoudens betalingsverplichtingen hebben, die om verschillende redenen, niet worden meegenomen door hypotheekverstrekkers bij het bepalen van de maximale hypotheeklast. Daarbij is specifiek gewezen op gebrekkige registratie van bepaalde kredietvormen, zoals studieleningen en bepaalde private leasecontracten.

Studieleningen

De AFM pleit in haar wetgevingsbrief voor een centrale registratie van studieschulden in het Centraal Krediet Registratiesysteem van het BKR. Starters op de woningmarkt hebben namelijk steeds vaker een (hoge) studieschuld. Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen met een studieschuld en de hoogte van de studieschuld de afgelopen jaren is toegenomen. Daarnaast zijn financieel dienstverleners in hoge mate afhankelijk van de klant voor het verkrijgen van informatie over een eventuele studieschuld. Van de starters geeft 15% een studieschuld niet op bij een hypotheekaanvraag, terwijl een studieschuld wel de financiële ruimte die een klant heeft beperkt. Voor een verantwoorde kredietverstrekking zou de studieschuld wel door financieel dienstverleners in het advies betrokken moeten worden.

Regulering operational lease aan particulieren

De AFM vindt het noodzakelijk dat operational lease aan consumenten wettelijk wordt gereguleerd en onder haar toezicht komt te vallen. Er is op dit moment sprake van een ongelijk speelveld met het huidige gereguleerde consumptief krediet, terwijl er voor consumenten vergelijkbare risico’s kunnen zijn. Anders dan bij gewoon consumptief krediet en huurkoop (financial lease) ontbreken bij deze vorm van lease wettelijke waarborgen en publiek toezicht. Hierdoor kunnen consumenten in financiële problemen komen.

Digitalisering

Data gedreven toezicht

De AFM wil in toenemende mate gebruik gaan maken van data gedreven toezicht. Enerzijds omdat er meer informatie beschikbaar is door de toenemende digitalisering. Anderzijds om beter invulling te kunnen geven aan risico gestuurd toezicht. Door data-analyse kan de AFM risico’s van financiële producten voor consumenten beter in kaart brengen en preventief optreden.

Voor de financieel dienstverlener betekent dit dat de AFM in de toekomst steeds meer data zal gaan opvragen. Een tendens die in de marktmonitor van de afgelopen jaren al zichtbaar is. Om deze data aan te kunnen leveren aan de AFM zal deze wel beschikbaar moeten zijn bij de financieel dienstverlener. Daarvoor is het belangrijk dat financieel dienstverleners de administratie en de systemen, zoals het CRM en de adviessoftware, zo inrichten én gebruiken dat men makkelijk de benodigde data er uit kan halen.

IT huishouding derde partijen

Digitalisering kan financiële dienstverlening verbeteren, maar brengt voor de financiële ondernemingen ook risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan risico’s op het gebied van cyber security. In de wetgevingsbrief besteed de AFM aandacht aan de digitale weerbaarheid bij uitbesteding van (een deel van) de ICT aan een derde partij.

Hoewel de betreffende paragraaf in de wetgevingsbrief vooral van toepassing lijkt te zijn op de grotere of complexere financiële instellingen, is het ook voor kleinere financieel dienstverleners goed om stil te staan bij de digitale weerbaarheid van de ICT partners. Immers ook bij de bij de kleinere financieel dienstverleners wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van oplossingen die geleverd worden door derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het CRM systeem, waarbij de hosting, onderhoud en service is uitbesteed aan de leverancier van het systeem. De digitale weerbaarheid zou daarom een selectiecriterium moeten zijn bij de keuze voor een bepaalde oplossing / systeem en / of leverancier.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

ATTENTIE:
Tekst gemaakt naar inzicht van 9 juni 2021. Wft Assist heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. Wft Assist is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt onze Algemene Voorwaarden altijd vinden op onze website: www.wftassist.nl