Support

Assist

Officer

Onboarding

De basis voor ons compliance programma is de (Wft) vergunning. Is de vergunning nog niet verleend, dan kunnen wij de vergunningaanvraag voor u begeleiden. Is de vergunning al beschikbaar, dan maken wij een zo volledig mogelijke blauwdruk van uw onderneming en uw dienstverlening. Op basis van deze blauwdruk voeren we diverse controles uit en rapporteren onze bevindingen en aanbevelingen. Vervolgens richten we het compliance programma samen met u in, leggen deze vast en bieden praktische hulpmiddelen voor uw adviespraktijk. We sluiten deze onboarding af met de audit van een aantal adviesdossiers om de de advieskwaliteit in beeld te brengen en met behulp van onze aanbevelingen verder aan te scherpen.

Waar kiest u voor

Na de onboarding bieden we een drietal levels van compliance management aan. Vanuit een effectieve en gedegen ondersteuning (Support) bieden we aanvullende assistentie (Assist) en controle (Officer). Elk level heeft zijn eigen fit.

Ons compliance managementlevel “Assist” is bij uitstek geschikt voor de onderneming waar het lastig is om structureel tijd en ruimte in de agenda vrij te maken voor de compliance onderwerpen. Uw focus ligt op de klant en dat begrijpen wij. U kiest daarom voor de assistentie van een kwalitatieve compliance adviseur (Assist) die uw onderneming kent, compliance issues actief signaleert en de voortgang van de compliance agenda volgt en bewaakt.

Assist

Binnen ons compliance management level “Assist” werkt u nauw samen met onze compliance adviseur. Wij adviseren inmiddels meer dan tien jaar de financieel dienstverlener op het gebied van compliance. Wij kennen de markt en hebben ruime ervaring in het vinden van werkbare oplossingen.

Onze “compliance assist” is uw compliance adviseur die niet alleen adviseert en ondersteunt, maar ook daadwerkelijk helpt bij de implementatie van de compliance agenda. Hiernaast monitort en bewaakt uw compliance adviseur de voortgang van uw openstaande compliance taken (Compliance To Do list). Binnen de jaarlijkse check up’s die uw compliance adviseur uitvoert is de PE- en PA scan van uw medewerkers een vast onderdeel. Uw compliance adviseur voert de regie en is een vast aantal uren bij u op kantoor beschikbaar voor u en uw organisatie. Het aantal uren is afhankelijk van de omvang van uw onderneming.

Een onmisbaar en noodzakelijk onderdeel binnen compliance is de integrale- en structurele controle of de compliance afspraken binnen de onderneming daadwerkelijk worden nageleefd. Dit geldt zowel binnen de bedrijfsvoering als de adviespraktijk. Het uitvoeren van deze controles en het vastleggen van de resultaten vallen buiten de scope van de “compliance assist”. Wilt u meer assist?

Wat kunnen we voor u doen

abonnemententabel Diensten Assist

Mijn Wft Assist

Alle relevante informatie, werkdocumenten, procedures en praktische checklists binnen ons compliance programma “Assist” staan overzichtelijk gerangschikt in uw eigen klantenportaal. Niet alleen de nieuwsbrief, uw compliance documenten en Wft personeelsdossiers maar ook uw compliance agenda en voortgangsrapportages. Dat geeft u overzicht maar ook uw medewerkers. Door in te loggen zijn voor al uw medewerkers dezelfde werkdocumenten beschikbaar in de meest recente versie. Mijn Wft Assist werkt met diverse bevoegdhedenniveaus zodat de toegang tot de informatie zorgvuldig kan worden gestuurd.

Tot slot is onze ervaring dat externe partijen als de AFM een belangrijk deel van hun controles snel en effectief kunnen uitvoeren en dat werkt.

wft assist Diensten Assist