Support

Assist

Officer

Onboarding

De basis voor ons compliance programma is de (Wft) vergunning. Is de vergunning nog niet verleend, dan kunnen wij de vergunningaanvraag voor u begeleiden. Is de vergunning al beschikbaar, dan maken wij een zo volledig mogelijke blauwdruk van uw onderneming en uw dienstverlening. Op basis van deze blauwdruk voeren we diverse controles uit en rapporteren onze bevindingen en aanbevelingen. Vervolgens richten we het compliance programma samen met u in, leggen deze vast en bieden praktische hulpmiddelen voor uw adviespraktijk. We sluiten deze onboarding af met de audit van een aantal adviesdossiers om de de advieskwaliteit in beeld te brengen en met behulp van onze aanbevelingen verder aan te scherpen.

Waar kiest u voor

Na de onboarding bieden we een drietal levels van compliance management aan. Vanuit een effectieve en gedegen ondersteuning (Support) bieden we aanvullende assistentie (Assist) en controle (Officer). Elk level heeft zijn eigen fit.

Ons compliance managementlevel “Support” is bij uitstek geschikt voor de onderneming waar tijd, ruimte en capaciteit in de agenda kan worden vrijgemaakt voor de compliance onderwerpen. Daardoor is het mogelijk om binnen de onderneming controles uit te voeren, te signaleren, de noodzakelijke informatie te verzamelen en de voortgang van de compliance taken te bewaken. Het volgen van wet- en regelgeving, het vertalen van wijzigingen naar de onderneming en het vastleggen in praktische oplossingen doen onze specialisten voor u. Binnen Support heeft u de regie en u bewaakt of alle compliance taken op tijd en correct worden uitgevoerd.

Support

“Support” biedt alleen de noodzakelijke ondersteuning. Wij monitoren de relevante wet- en regelgeving (Wetgevingsscan) en informeren u via onze nieuwsbrief. De mogelijke gevolgen van de wetgevingsscan voor uw onderneming leggen wij vast of passen uw bestaande oplossingen aan (Compliance Update). Hetzelfde geldt voor veranderingen in uw onderneming. U informeert ons en wij vertalen deze veranderingen naar de wet- en regelgeving en voeren de noodzakelijke aanpassingen door. Binnen de “Compliance Update Wetgeving” en de “Compliance Update Onderneming” stellen wij de oplossingen in concept op en u stelt ze definitief vast. Wij kunnen deze support alleen goed uitvoeren als u ervoor zorgt dat wij over de wijzigingen binnen uw onderneming worden geïnformeerd. Wij signaleren en adviseren, u informeert en bewaakt. Binnen Support is dat de taakverdeling. Wilt u meer compliance support?

Wat kunnen we voor u doen

Diensten Support

Mijn Wft Assist

Alle relevante informatie, werkdocumenten, procedures en praktische checklists binnen ons compliance programma “Support” staan overzichtelijk gerangschikt in uw eigen klantenportaal. U vindt hier uw compliance documenten, uw wft personeelsdossier en uw openstaande compliance taken. Dat geeft u overzicht maar ook uw medewerkers. Door in te loggen zijn voor al uw medewerkers dezelfde werkdocumenten beschikbaar in de meest recente versie. Mijn Wft Assist werkt met diverse bevoegdhedenniveaus zodat de toegang tot de informatie zorgvuldig kan worden gestuurd.

Tot slot is onze ervaring dat externe partijen als de AFM een belangrijk deel van hun controles snel en effectief kunnen uitvoeren en dat werkt.

wft assist dienst support