Support

Assist

Officer

Onboarding

De basis voor ons compliance programma is de (Wft) vergunning. Is de vergunning nog niet verleend, dan kunnen wij de vergunningaanvraag voor u begeleiden. Is de vergunning al beschikbaar, dan maken wij een zo volledig mogelijke blauwdruk van uw onderneming en uw dienstverlening. Op basis van deze blauwdruk voeren we diverse controles uit en rapporteren onze bevindingen en aanbevelingen. Vervolgens richten we het compliance programma samen met u in, leggen deze vast en bieden praktische hulpmiddelen voor uw adviespraktijk. We sluiten deze onboarding af met de audit van een aantal adviesdossiers om de de advieskwaliteit in beeld te brengen en met behulp van onze aanbevelingen verder aan te scherpen.

Waar kiest u voor

Na de onboarding bieden we een drietal levels van compliance management aan. Vanuit een effectieve en gedegen ondersteuning (Support) bieden we aanvullende assistentie (Assist) en controle (Officer). Elk level heeft zijn eigen fit.

Ons compliance managementlevel “Officer” past bij de ondernemer die er voor kiest de compliance functie niet intern te organiseren maar extern uit te besteden aan een compliance professional. Een samenwerking waarbij taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd een compliance jaarplan.

Officer

Binnen ons compliance managementlevel “Officer” is onze “Officer” úw compliance adviseur. Uw compliance adviseur richt ons compliance programma in voor uw onderneming. De “Officer” adviseert en ontwikkelt effectieve compliance oplossingen en assisteert bij het implementeren hiervan. Hiernaast monitort en bewaakt uw compliance adviseur de voortgang van uw compliance agenda, voert de noodzakelijke controles uit en rapporteert de resultaten.

De “Officer” werkt nauw met u samen op basis van een compliance jaarplan. Het accent binnen dit jaarplan ligt op de structurele kwaliteitscontrole voor adviespraktijk en werkprocessen en het signaleren van compliance risico’s binnen de onderneming. Afhankelijk van de omvang van uw onderneming is uw compliance adviseur een vast aantal uren bij u op kantoor aanwezig om het compliance jaarplan uit te voeren.

Wat kunnen we voor u doen

abonnemententabel Diensten Officer

Mijn Wft Assist

Alle relevante informatie, werkdocumenten, procedures en praktische checklists binnen ons compliance programma “Officer” staan overzichtelijk gerangschikt in uw eigen klantenportaal. Niet alleen de nieuwsbrief, uw compliance documenten en Wft personeelsdossiers maar ook uw auditrapportages, jaarplanning en uw compliance agenda. Dat geeft u overzicht maar ook uw medewerkers. Door in te loggen zijn voor al uw medewerkers dezelfde werkdocumenten beschikbaar in de meest recente versie. Mijn Wft Assist werkt met diverse bevoegdhedenniveaus zodat de toegang tot de informatie zorgvuldig kan worden gestuurd.

Tot slot is onze ervaring dat externe partijen als de AFM een belangrijk deel van hun controles snel en effectief kunnen uitvoeren en dat werkt.

wft assist Diensten Officer